ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ    

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών     
Mετεκπαιδευθείς στο  ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA
Trigger finger   


Trigger finger ονομάζεται η παθολογική κατάσταση των δακτύλων της άκρας χειρός, που χαρακτηρίζεται από δυσχέρεια στην ολίσθηση των καμπτήρων τενόντων μέσα στο οστεοινώδες έλυτρο τους, με αποτέλεσμα την εμπλοκή σε θέση πλήρους κάμψης των φαλάγγων τους.

Οι καμπτήρες τένοντες διέρχονται κατά την πορεία τους μέσα από έλυτρα. Στο ύψος της μετακάρποφαλαγγικής άρθρωσης διέρχονται μέσα από το Α1 pulley. Στο σημείο αυτό λόγω επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών και εκφύλισης των τενόντων, στενεύει η δίοδος των καμπτήρων, με αποτέλεσμα τον πόνο κατά την κίνηση και την εμπλοκή του δακτύλου, η απεμπλοκή του οποίου προϋποθέτει κατάλληλους χειρισμούς.


Η θεραπεία είναι χειρουργική, μέσω μιας μικρής παλαμιαίας τομής, πραγματοποιείται διάνοιξη του Α1 pulley και απελευθέρωση των καμπτήρων τενόντων (επιπολής και εν τω βάθει), ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία τους.