ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ    

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών     
Mετεκπαιδευθείς στο  ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA
Διαυποτροχαντήριο κάταγμα ισχίου πριν και μετά την χειρουργική αντιμετώπιση με ανάταξη και οστεοσύνθεση με σύστημα διαυχενικού κοχλία και ενδομυελικού ήλου.
Υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου πριν και μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση με μερική αρθροπλαστική με χρήση ειδικού τσιμέντου.
Διατροχαντήριο κάταγμα μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση με χρήση συστήματος διαυχενικού κοχλία και πλάκας σταθερής γωνίας με περιφερική στήριξη.
Υποκεφαλικό κάταγμα μετά την χειρουργική αντιμετώπιση με χρήση διαυχενικών κοχλίων.
Υποκεφαλικά κατάγματα μετά την χειρουργική αντιμετώπιση με μερική αρθροπλαστική.
Υποκεφαλικό κατάγματα μετά την χειρουργική αντιμετώπιση με μερική αρθροπλαστική παλαιότερου τύπου.
Διατροχαντήριο κάταγμα μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση με χρήση συστήματος διαυχενικού κοχλία και ενδομυελικού ήλου.
Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου πριν και μετά την χειρουργική αντιμετώπιση με ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση.
Συνδυασμός υποκεφαλικού κατάγματος ισχίου μετά από χειρουργική αντιμετώπιση με μερική αρθρολαστική (δεξιά) και διατροχαντηρίου κατάγματος μετά από χειρουργική αντιμετώπιση με χρήση συστήματος διαυχενικού κοχλία και πλάκα σταθερής γωνίας με περιφερική στήριξη (αριστερά).
Υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση με μερική αρθροπλαστική χωρίς την χρήση ειδικού τσιμέντου (press fit).