ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ    

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών     
Mετεκπαιδευθείς στο  ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA
Γάγγλιο


Το γάγγλιο είναι ένα από τα συχνότερα καλοήθη μορφώματα στο χέρι. Πρόκειται για μόρφωμα που περιέχει ζελατινοειδές υγρό και μπορεί να προέρχεται από βλεννώδη εκφύλιση του ενδιάμεσου ιστού. Εμφανίζονται συνήθως στη ραχιαία επιφάνεια της πηχεοκαρπικής άρθρωσης ή σε άλλες αρθρώσεις του χεριού (π.χ. μετακαρποφαλαγγικές, φαλαγγοφαλαγγικές), αρκετές φορές πλησίον της κερκιδικής και της ωλένιας αρτηρίας (παλαμιαία περιοχή του καρπού), σπανιότερα ξεκινούν από τα έλυτρα των καμπτήρων τενόντων στα ύψος της μετακαρποφαλαγγικής. Το γάγγλιο μπορεί να εμφανιστεί στις αντίστοιχές περιοχές της ποδοκνημικής και του ποδιού.

Κλινικά παρατηρείται περιγεγραμμένο μόρφωμα ποικίλου μεγέθους με μαλακή σύσταση και περιεχόμενο, μετρίως ευκίνητο και συνήθως ανώδυνο (μόνο τα γάγγλια που εκφύονται από τα έλυτρα των τενόντων μπορεί να προκαλέσουν πόνο κατά την κίνηση). Το μέγεθος του μπορεί να αυξομειώνεται συνήθως στα αρχικά στάδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιο γάγγλιο, που αναπτύσσεται σε κανάλι διόδου κάποιου νεύρου, μπορεί να προκαλέσει συμπτωματολογία από πίεση του νεύρου αυτού, όπως και εκείνα που αναπτύσσονται πλησίον των αρτηριών μπορεί να έχουν επικοινωνία με αυτές και να σφύζουν.

Η διάγνωση τίθεται με το ιστορικό και την κλινική εξέταση και συμπληρώνεται με ακτινολογικό έλεγχο, υπέρηχο ή και μαγνητική ακτινογραφία, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διαφοροδιάγνωση.

Θεραπεία: μεγάλο ποσοστό των γαγγλίων εξαφανίζονται αυτόματα. Επί εμμονής ή και κλινικών συμπτωμάτων πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά. Γίνεται παρασκευή και αφαίρεση του μορφώματος επί υγιούς ιστού και αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας της περιοχής.

Μετεγχειρητικά ακολουθείται πρόγραμμα αποκατάστασης, κινησιοθεραπεία και ενδυνάμωση.