ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ    

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών     
Mετεκπαιδευθείς στο  ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA
Βλάβη Bankart


Η άρθρωση του ώμου αποτελείται από την κεφαλή του άνω άκρο του βραχιόνιου οστού που αρθρώνεται με την ωμογλήνη (αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης) και την κλείδα, το περιφερικό άκρο της οποίας προσφύεται μέσω ισχυρών συνδέσμων στην ωμοπλάτη. Η περιφέρεια της ωμογλήνης περιβάλλεται από ισχυρό συνδετικό ιστό, που ονομάζεται, επιχείλειος χόνδρος και ενισχύει τη σταθερότητα της άρθρωσης επιτρέποντας την απρόσκοπτη εκτέλεση ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού, ποικίλου εύρους κινήσεων με ταυτόχρονη αποφυγή του εξαρθρήματος του ώμου.

Σε περίπτωση τραυματισμού και προσθίου εξαρθρήματος του ώμου (προς εμπρός και κάτω) είναι πολύ πιθανό να προκύψει η βλάβη του επιχειλίου χόνδρου τύπου Bankart. Πρόκειται για βλάβη του επιχειλίου χόνδρου που αφορά την αποκόλληση-ρήξη του πρόσθιου κάτω τμήματος του με ή χωρίς την απόσπαση οστικού τεμαχίου από την ωμογλήνη. Σπανιότερα παρατηρούνται αντίστοιχες βλάβες του επιχειλίου χόνδρου και στην οπίσθια μοίρα της ωμογλήνης συνέπεια οπισθίου εξαρθρήματος του ώμου. Παρατηρείται σε άτομα νεαρής ηλικίας και συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό υποτροπιάζοντος (καθ΄έξιν) εξαρθρήματος του ώμου ,ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Η διάγνωση τίθεται μετά το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο με διενέργεια ακτινογραφίας, υπερήχου ή μαγνητικής ώμου, προκειμένου να γίνει διαφορική διάγνωση από άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Η κλινική συμπτωματολογία περιλαμβάνει πόνο τόσο κατά τις κινήσεις όσο και κατά την ηρεμία, ευαισθησία στην περιοχή του ώμου κατά τη ψηλάφηση, ήπια διόγκωση της άρθρωσης, και περιορισμός των κινήσεων της.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την ανάπαυση, την αποφυγή καταπόνησης της άρθρωσης του ώμου με τοποθέτηση ειδικού νάρθηκα ακινητοποίησης και τη φυσιοθεραπεία. Σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής ή σε περίπτωση καθ΄έξιν εξαρθρήματος του ώμου συνιστάται η χειρουργική αντιμετώπιση (με αρθροσκοπική ή ανοιχτή χειρουργική τεχνική) με επανατοποθέτηση του τμήματος του επιχείλιου χόνδρου που έχει υποστεί ρήξη στην ανατομική του θέση, με τη χρήση ειδικών υλικών (μεταλλικές ή απορροφήσιμες "άγκυρες" που διαθέτουν ράμματα στο άκρο τους), που τοποθετούνται μέσα στο οστό, στη θέση της πρόσφυσης του αποσπασθέντος τμήματος, αποκαθιστώντας την ανατομία και την λειτουργικότητα της άρθρωσης του ώμου.

Μετεγχειρητικά χορηγούνται αναλγητικά για την αντιμετώπιση του πόνου, το άνω άκρο ακινητοποιείται με ειδικό νάρθηκα για διάστημα περίπου 3 βδομάδων, Επίσης συνίσταται αποφυγή έντονης καταπόνησης της άρθρωσης του ώμου για 6-8 βδομάδες, παγοθεραπεία για μείωση του μετεγχειρητικού οιδήματος, ενώ ακολουθείται πρόγραμμα αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας